Kysy tarjouspyyntöä
Vasen ylavarjo
Vasen alavarjo

Osakesiirto

OSAKELUETTELOMERKINTÄÄ VARTEN TARVITTAVAT ASIAKIRJAT

Osakekauppa:

 • Osakekirjakopio, jossa on siirtomerkintä (myyjä siirtää uudelle omistajalle + siirtopäivämäärä)
 • Kauppakirjakopio
 • Varainsiirtoveroilmoitus, verottajan ohje.

Jos myyjänä jakamaton kuolinpesä, lisäksi nämä dokumentit:

 • Perukirja
 • Sukuselvitykset, mikäli perukirja ei ole maistraatin erikseen vahvistama

Lahjasaanto:

 • Osakekirjakopio, jossa on siirtomerkintä
 • Lahjakirja
 • Tarvittaessa virkatodistus, josta käy ilmi onko lahjoittaja avioliitossa vai naimaton, tai puolison suostumus yhteisenä kotina käytettävän huoneiston lahjoittamisesta

Perinnönjako:

 • Osakekirjakopio, jossa on siirtomerkintä
 • Perukirja
 • Sukuselvitykset, jos perukirja ei ole maistraatin erikseen vahvistama
 • Perinnönjakokirja
 • Varainsiirtoveroilmoitus, jonka kiinteistövälittäjä on allekirjoittanut tai verotoimiston leimalla varustettu varainsiirtoveroilmoitus tai sähköinen varainsiirtoveroilmoitus verotoimiston vastaanottokuittauksella.

Avioero/ositus:

 • Osakekirjakopio, jossa on siirtomerkintä
 • Lainvoimainen osituskirja
 • Mikäli osituksessa on käytetty pesän ulkopuolisia veroja, verottajan leimaama varainsiirtoveroilmoitus tai verottajan vastaanottokuittauksella varustettu sähköinen varainsiirtoveroilmoitus

Testamenttisaanto:

 • Osakekirjakopio, jossa on siirtomerkintä
 • Testamentti kokonaisuudessaan, eli sisältäen tiedon lainvoimaisuudesta sekä testamentin tiedoksiantotodistukset ja moittimattomuustodistukset
 • Perukirja
 • Sukuselvitykset, mikäli perukirja ei ole maistraatin erikseen vahvistama
 • Selvitys pesän ulkopuolisilla varoilla lunastetun osuuden varainsiirtoveron maksamisen

Osakkeen saajalla on oikeus käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia vasta, kun hänet on merkitty osakeluetteloon tai hän on ilmoittanut yhtiölle, että hänen omistukseensa on tullut yhtiön osakkeita ja esittänyt asiasta luotettavan selvityksen.

Uusi osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänellä mukanaan luotettava selvitys omistajuuden vaihtumisesta.

Ennen kuin omistajuus on selvitetty, ei muutostyölupaa voi pyytää tai isännöitsijäntodistusta tilata.

Isännöintitoimisto ei voi tehdä siirtomerkintöjä osakekirjaan.

Jakamattoman kuolinpesän merkitseminen osakeluetteloon:

 • Osakekirjassa ei ole välttämätöntä olla siirtomerkintää kuolinpesälle.
 • Kuolinpesän oikeudenomistajat on silti hyvä merkitä osakeluetteloon, jotta esim. kokouskutsut voidaan toimittaa kaikille pesän oikeudenomistajille. Tähän tarvitaan perukirja sukuselvityksineen. Sukuselvityksiä ei tarvita, mikäli perukirja on maistraatin vahvistama.
Oikea ylavarjo
Oikea alavarjo